Massage

Taktilmassage

Originalmetoden taktipro taktilmassage är en beprövad och erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård.

Viktiga delar av metoden handlar om etik och bemötande. Behandling ges med omtanke och respekt för varje individs behov och integritet.

Taktilmassage är en beröringsmassage som med varsamma omslutande strykningar aktiverar beröringsreceptorerna. Kroppen är “inboad” vilket stärker kroppsuppfattningen, ger värme, skydd och trygghet.

Effekter av taktilmassage

  • Lindrar smärta
  • Minskad stress
  • Minskad oro och ångest
  • Ökad avslappning
  • Förbättrad sömn
  • Förbättrad mag- och tarmfunktion
  • Ökad självkänsla och livsgnista
  • Stärkt kroppsuppfattning

 

Klassisk finsk massage

Klassisk massage kallas även finsk massage och är en djupgående och avslappnande massage. Tekniken går ut på att massören jobbar längs med musklerna istället för tvärsöver. Det gör att effekten av massagen kommer snabbare och går djupare, vilket också leder till att varaktigheten blir längre. 

Finsk massage är en bra metod att få kroppen i balans och lätta på spänningar och den har ofta en god effekt om man besväras av bl.a ischias, axel- och nackbesvär samt ryggbesvär och huvudvärk.

Massagen leder till ökad blodcirkulation vilket påskyndar utrensningen av slaggprodukter samtidigt som musklerna slappnar av och immunförsvaret stärks.